Šmerļa ielā 3, Rīga,   +37122077222, +37126568333   vartijums@gmail.com

VISU VEIDU VĀRTI

Automātikas

Vārtu automātika iedalās pēc vārtu veidiem: ir veramie vārti, paceļamie vārti, sekciju vārti, un tieši tāpat iedalās vārtu automātika: ir veramo vārtu automātika, paceļamo vārtu automātika un bīdāmo vārtu automātika. Ilgstošai un drošai automātisko vārtu darbībai nepieciešamas drošas vārtu automātikas vadības sistēmas un automātikas elementi. Savā darbā mēs izmantojam drošas un daudzās valstīs labu atsauksmi iemantojušas MARANTEC (Vācija), NICE (Itālija) un BFT (Itālija) zīmolu vārtu automātiku. Visi automātiskie vārti, pēc nepieciešamības ir atverami un aizverami ar rokām.

Automātika veramajiem teritoriju vārtiem:

Veramo vārtu automātikā izmanto visdažādākos automātikas veidus.

Visbiežāk tiek izmantoti standarta lineārā tipa vārtu padeves dzinēji.

Bīdāmo teritorijas vārtu automātika:

Bīdāmo vārtu automātikas un elektro padeves mehānismos tiek izmantota līnjpadeve, un vārtu bīdīšanu nodrošina motors, un zobstienis, kas stiprinās pie vārtu vērtnes. Rūpniecisko un industriālo objektu bīdamo vārtu sistēmām, 500 līdz 1000 kg ar augstu kustības intensitāti, tiek piemeklēti katram objektam savi risinājumi. Piemēram, industriālajam objektam nepieciešami bīdāmi vārti ar nepilnu aizvēršanu, lai varētu netraucēti pārvietoties cilvēki, arī šādos gadījumos mums ir labi risinājumi. Nepieciešamības gadījumā aprīkojam vārtus ar foto elementim, kas nodrošina vārtu automātisku atvēršanos un aizvēršanos.

Sekciju garāžu vārtu automātika:

Šī tipa vārtu automātika un elektropadeves dzinēji un mehānismi tiek lietoti neliela izmēra garāžu vārtiem, arī šajos gadījumos piemeklējami dāžadi dzinēji dažādas kustības nodrošināšanai. Svarīgākie parametri ir garāžu vārtu platums un augstums. Motoriem ir augsti eksplotācijas parametri. Šī tipa dzinēji dalās kategorijās un ir piemeklējami dažāda svara, izmēra Sekciju garāžu vārtiem.

Divviru vārtu elkoņtipa automātika:

Ir situācijas, kad tehnisku vai estētisku iemeslu dēļ, nevar izmantot šo standarta lineārā tipa automātiku un dzinēju. Piemēram, ja tiek izmantots plats vārtu atbalsta stabs. Šjā situācijā uzstādāma ir elkoņtipa vārtu automātika.

Industriālo sekcijveida vārtu automātika:                     

Vissarežģītākā vārtu automātika un elektropadeves mehānismi ir tieši sekciju tipa garāžu vārtiem.Tas skaidrojams ar īpašajām tehniskajām prasībam pret šāda tipa vārtu elektropadeves mehānismiem. Tiem jādarbojas ar mazu troksni un jāmaina vārtu kustības trajektorija, sastopoties ar šķērsli.